วัดฮ่องกง ด้ายแดง

วัดฮ่องกง ด้ายแดง

วัดฮ่องกง ด้ายแดง หวังต้าเซียน เนื้อคู่ต้องมา วัดฮ่องกง ด้ายแดง วัดหว่องไท่ซิน หรือที่รู้จักกันในชื่อของ วัดหวังต้าเซียน (Wong Tai Sin Temple) หรือที่เราเรียกกันว่า วัดด้ายแดง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถนนหวังต้าเซียนของเกาะฮ่องกง ซึ่งเป็น วัดชื่อดัง ที่ดังในเรื่องของการไหว้ขอพรองค์เทพเจ้านั่นเอง อีกทั้งอาคารของวัดก็มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และขงจื้อ ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นั้น คนส่วนใหญ่จะนิยมมาไหว้ขอพรในทุกๆ เรื่อง เพราะมีองค์พระมากมายเลยทีเดียว และสาเหตุที่ทำให้ วัดหว่องไท่ซิน นั้น มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาก็เพราะ พระหวังต้าเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อ ฮวงชูปิง (Huang Chu-ping) ในช่วงประมาณศตวรรษที่ 4 ได้เดินทางจากเมืองจีนมาเผยแผ่ศาสนาในฮ่องกง และสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อประมาณปีค.ศ. 1921 ค่ะ ภายในวัดจะมีทั้ง เทพเจ้าหวังต้าเซียน, เจ้าแม่กวนอิม, เจ้าที่, เทพเจ้าหยุคโหลว (เทพเจ้าแห่งความรัก), ท่านขงจื้อ ซึ่งคนฮ่องกงเอง และนักท่องเที่ยวก็จะมากราบไหว้เพื่อสิริมงคลกัน วิธีขอพรกับ เทพเจ้าหยุคโหลว […]